Werkwijze

De Koe centraal

De gezonde koe zorgt voor melk met hoge kwaliteit. Risicomanagement vormt de basis voor deze doelstelling. Kun je als veehouder de risico's beperken die een gezonde koe in de weg staan dan kun je melk leveren met een hoge kwaliteit. Vetcon kan in dit risicomanagement faciliteren door de juiste begeleiding. Alle aspecten binnen het bedrijf worden hierbij meegenomen: Jongveeopfok, voeding en water, beweiding, melkkwaliteit, diergezondheid,dierwelzijn, huisvesting en klimaat, verantwoord en voedselveilig produceren.

 

Crisismanagement

Mocht er zich op uw bedrijf een calamiteit voordoen zoals bijvoorbeeld een plotseling aanhoudende verhoogd celgetal of een optredend klauwprobleem of een ander probleem, kan er gewerkt worden met een crisismanagementplan om op korte termijn tot verbetering van de situatie te komen.

 

Kennisoverdracht

Een belangrijk onderdeel om dit doel te bereiken vormt kennisoverdracht. Dit is van belang voor de individuele veehouder maar ook in studiegroepverband kan kennisoverdracht een grote bijdrage leveren om het gewenste resultaat te behalen. Veehouders leren het beste van elkaar!

Vetcon kan hierin bijdragen door het verzorgen van cursussen op diverse gebieden:

• Uiergezondheid

• Jongveeopfok

• Kwaliteitsmanagement melkveehouderij

• Protocollair werken bij groeiende bedrijven