Huidige Projecten

"Gezonde dieren, Gezonde omgeving, Gezonde bedrijven"

Ik ben veterinair adviseur van de VGW ( Vereniging Gezonde Waddenmelk). Deze vereniging bestaat uit 75 melkveehouders in het waddengebied langs de Friese en Groninger waddenkust en de wadden eilanden Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling.

 

De leden van de vereniging willen zich onderscheiden van de gemiddelde melkveehouder door een meer duurzame productiewijze van zuivelproducten na te streven. Hiervoor hebben we het project "Gezonde dieren, Gezonde omgeving, Gezonde bedrijven" opgestart.

 

Mijn inbreng hierin is de diergezondheid in de breedste zin van het woord op een hoger plan te brengen. Hiervoor hebben we een scoringssystematiek met het hexagrammodel ontwikkeld. In de loop van dit jaar (2011) zullen de eerste resultaten bekend zijn.

 

"Focus planet van RFC Klauwgezondheid"

In het voorjaar van 2012 hebben wij van Royal Friesland Campina (RFC) de opdracht verworven om een workshop Klauwgezondheid te ontwikkelen. Dit is in september 2012 afgerond.

 

Vanaf oktober 2012 zullen ongeveer 80 workshops gegeven worden voor groepen veehouders die willen werken aan de klauwgezondheid van hun melkvee. Deze workshops worden gegeven door 3 teams van een dierenarts en een klauwverzorger door geheel Nederland.

 

De klauwverzorger zal inzicht geven hoe een gezonde en een afwijkende klauw moet worden behandeld en daarnaast zal hij uitleg geven over het registreren van aandoeningen in het Digiklauw registratie systeem. De dierenarts zal inzicht geven in de risicofactoren die van belang zijn voor de klauwgezondheid. Dit alles vanuit een vooral praktische invalshoek.