Home

Vetcon is een veterinair consultancy bedrijf dat zich richt op preventieve bedrijfsbegeleiding voor de melkveehouderij. Het bedrijf wordt geleid door rundveedierenarts Rinus van Wijck. Risicomanagement is hierbij het kernwoord. Samen met de veehouder kijken waar op zijn bedrijf de risico's liggen voor het behalen van het optimale bedrijfsresultaat. Dit samenvatten in een plan van aanpak en doelstellingen formuleren voor resultaat op korte-, middellange,- en lange termijn.

 

Denk hierbij dus niet aan klassieke begeleiding door een dierenarts die maandelijks koeien komt invoelen maar begeleiding in het herkennen van risicofactoren en het maken van keuzes om deze risicofactoren te vermijden dan wel te verkleinen.

 

In het groeiende melkveehouderij bedrijf is het steeds moeilijker om hierop in te spelen zeker als er moet worden omgeschakeld op het aantrekken van vreemde arbeid.

 

Vetcon kan u hier op passende wijze in ondersteunen.

 

De veehouder bepaalt dus welk traject wordt ingegaan en voor welke termijn. Hiervoor zal Vetcon een passende offerte uitbrengen.

 

Integraal

Geen enkel mens heeft de wijsheid in pacht, daarom werkt Vetcon integraal: daar waar nodig wordt er samengewerkt met andere partijen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van A-KaN. Dit is een samenwerkingsverband vanuit diverse disciplines: Naast diergezondheid strategisch, facilitair, klauwgezondheid en financiƫle advisering. Voor meer informatie over deze aanpak kunt u terecht op de website: www.a-kan.nl.